Verkeersdrukte Neervelpsestraat – Smidstraat - Stationsstraat

Op 14 februari 2011


Door het op- en afrittencomplex te vertrijk is er reeds jaren veel verkeersdrukte in de Neervelpsestraat, Smidstraat en de Stationsstraat. Dit zorgt vooral tijdens de spitsuren voor veel hinder. Vooral mensen van buiten onze gemeente gebruiken deze verbinding omdat de verbinding met het op- en afrittencomplex van Tienen te ver uit de buurt gelegen is.  Buiten de spitsuren houden veel bestuurders zich ook niet aan de aangeduide snelheid van 50km/u.  Ook is er aan de school in de Stationsstraat en onder de spoorwegbrug een beperking van 30km/u. Voor de fietsers ontbreekt er zelfs een volwaardig fietspad tussen de spoorwegbrug en het  gemeentehuis. Je zou  je kind maar met de fiets naar school laten gaan… Men heeft zelfs de verkeersdrempel aan het gemeentehuis weggehaald. (Deze drempel heeft de burger  trouwens een smak geld gekost.)

De inplanting van het op- en afrittencomplex te Vertrijk is echter een grote miskleun, men moet steeds door de dorpscentrums van Vertrijk of Neervelp. Men had dit complex beter ingepland aan de rustparking ter hoogte van Kumtich om zo een rechtstreekse verbinding te maken met de Leuvensesteenweg ter hoogte van het industrieterrein. Zo zijn de dorpscentrums ontlast en is er een goede verbinding voor de vrachtwagens die van en naar het industrieterrein rijden. 

Maar dit is nu zo ingepland dat we er maar mee moeten leren leven??  We kunnen er enkel aan werken om het verkeer af te remmen zodat de dorpcentrums van Vertrijk en Neervelp wat ontlast worden. Het voorstel van N-VA Boutersem  is dan ook het volgende: het plaatsen van bloemperkjes ,( met signalisatieborden), met daartussen een aantal parkeerplaatsen. En dit beurtelings aan beide zijden van de baan. (Zoals in Neervelp reeds gerealiseerd is.) Er kan bijvoorbeeld in de Neervelpsestraat een parkeerstrook geplaatst worden ter hoogte  van “De Zeerovers”, een parkeerstrook ter hoogte van “Crideflora”, en dan nog een 2-tal parkeerstrookjes in de Smidstraat . In de Stationstraat waar nu reeds beurtelings parkeren geldt,  kan dit ook toegepast worden. Op deze manier moet het verkeer slalommen wat het dus ook afremt. De bloemperkjes maken ook het straatbeeld wat groener en aangenamer . Aan beide zijden een fiets- en voetpad en daar waar nodig eventueel  een oversteekplaats voor voetgangers en/of fietsers. Bijvoorbeeld in de Smidstraat aan het  fiets-en voetwegje “Camerveld”. In de Neervelpsestraat aan het begin van het bos kan een asverlegging ook veel uithalen.

Het voorstel van N-VA Boutersem hoeft financieel helemaal niet duur te zijn, een aantal lijnen verf plaatsen en hier en daar een bloemperkje uitslijpen in het asfalt. Het grote voordeel aan ons voorstel is dat het verkeer afgeremd word zodat het voor de bewoners en de zwakke weggebruikers een stuk veiliger zal zijn.

28/11/2011

N-VA Boutersem dankt de gemeente voor haar "poging" om de Smidstraat verkeersveiliger te maken door wegmarkeringen te voorzien. Maar betwijfeld of dit allemaal wel iets gaat uithalen.. Uit onderzoek blijkt dat er maar 10% rekening houdt met deze wegmarkeringen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is