Lokaal werk

Speerpunten N-VA Boutersem voor onze gemeente:

1. Mobiliteit -en verkeersveiligheid voor iedereen

Iedereen mobiel! Dit wil zeggen dat elke gewenste verplaatsing kan gemaakt worden wanneer men er behoefte aan heeft, zonder gebondheid aan tijdstip en plaats. Samen willen wij hier aan werken, dus niet enkel in woorden en via niets-zeggende borden, maar via daden.

"Dit is geen leuze, maar een prioriteit"

2. Onderwijs, vorming, kinderopvang: een blijvende bekommernis

N-VA Boutersem wenst een toekomst te bieden aan het basisonderwijs en wij streven naar een zo rationeel mogelijk aanbod enerzijds en naar een efficiënt gebruik van infrastructuur en midddelen anderzijds.
Een echte brede school maakt optimaal gebruik van de capaciteit van de school en dit ook buiten de schooluren.

"Het is niet omdat het goed is, dat het niet beter kan"

3. Ondernemen in eigen streek: de lokale economie als motor van onze gemeenschap

Wij vragen de noodzakelijke voorwaarden om te komen tot een ondernemingsvriendelijk klimaat op gemeentelijk niveau. Er dient voorrang gegeven te worden aan degenen die willen investeren in de dorpskernen en zeker in het te vormen centrum Boutersem.

"Een echt convenant tussen de gemeente en de landbouwers en een open oor voor alle ondernemers"

4. Samen naar een open jeugd -en verenigingsleven

Van een gemeente een gemeenschap maken, dat is voor N-VA Boutersem de echte uitdaging. Wij willen het verenigingsleven alle kansen geven om zich zo maximaal mogelijk te ontwikkelen.
Meer nadruk op de zelfredzaamheid van alle verenigingen en dit via aanmoedigingssubsidies.

"De gemeente als raadgever, niet als betuttelaar!"

5. Senioren, een even belangrijke groep in onze gemeente

Onze bijzondere aandacht gaat naar de kansarmen en de senioren. Onze prioriteit: de mogelijkheid voor iederen om langer en beter in zijn vertrouwde omgeving te leven.
Wij kijken naar de toekomst!

"Een grotere aandacht voor een dementie vriendelijke gemeente"

6. Een open, helder, duidelijk en vooral betaalbaar beleid

Onze vraag: durf prioriteiten te stellen, de volgende generaties zullen U dankbaar zijn. Een betaalbaar woonbeleid, een haalbare kaart voor het historisch erfgoed, een verstaanbare taal en respect voor het gemeentepersoneel zijn enkele van de echte prioriteiten.

"Het gemeentebelang overstijgt prestigeprojecten voor eigen eer en glorie"