Eerst bouwen in Roosbeek!

Op 6 januari 2011

In maart 2009 streden wij tegen het volbouwen van alle open ruimtes in “het hoofddorp” Boutersem. Wij drongen aan op het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied Roosbeek.
Onze vraag was en is nog steeds, betaalbare sociale huisvesting voor de inwoners van Boutersem.
Een woonerf met respect voor de omgeving, de natuur en dat een duurzaam dorpsaspect kan creëren, draagt dan ook onze steun weg.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is