Bevlagging

Op 5 februari 2011
 
 
 
 

De vlag van de Vlaams Gemeenschap

De symbolische waarde van een vlag is zeer groot. Een vlag hijsen is een teken van zelfbevestiging. De signaalwaarde van een vlag is ook zeer veelzijdig. Ze kan drager van een boodschap en een teken van autoriteit en gezag uitstralen. Daarom hebben de verschillende overheden, ook de Vlaamse Gemeenschap, de provincies en de gemeenten, een eigen vlag.

Een zwarte leeuw met rode klauwen en tong is de

officiële vlag van de Vlaamse Gemeenschap. Zij stelt een klimmende leeuw voor. Dezelfde als op het wapen van de Vlaamse Gemeenschap.

De officiële voorstelling van de Vlaamse vlag is vastgesteld bij de ministeriële besluiten van 11 juli 1985 (BS 11 juli 1985)

 

Als aan een officieel gebouw een vlag wappert, geeft die overheid daarmee aan dat het gebouw tot haar domein behoort. Zo geeft die overheid ook haar houding aan ten opzichte van de belangrijke gebeurtenissen en feiten in de gemeente. Een vlag kan feestelijk wapperen op feestdagen of halfstok ten teken van rouw. Er is dan ook een orde van voorrang voor officiële vlaggen. Zo hangt de ene vlag voor een andere indien ze samen moeten worden gehesen.

De huidige orde van voorrang is de volgende:

1. de Belgische vlag

2. de Vlaamse vlag;

3. de Europese vlag;

4. de vlag van de provincie Vlaams-Brabant;

5. de vlag van Boutersem.

Door de symbolische- en signaalwaarde is het dus vanzelfsprekend dat deze vlaggen en hun toebehoren schoon en netjes worden gehouden en met de nodige zorg worden behandeld. De vlag geeft ook weer hoe de gemeente of overheid die de vlag hijst over zichzelf denkt. De richtlijnen gelden binnen heel Vlaanderen alsook binnen het tweetalige Brussel voor de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest, dus ook voor de gebouwen van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Boutersem. De vlag van  de Vlaamse Gemeenschap dient altijd gehesen te worden wanneer de Belgische vlag en/of de Europese vlag wordt gehesen, ook al is het geen officiële feestdag of gelegenheid.

N-VA Boutersem vraagt dan ook aan haar gemeentebestuur om dringend werk te maken van de aanschaf van een 5de vlaggenmast aan het gemeentehuis. En de vlag van de Vlaamse Gemeenschap te hijsen in de juiste orde van voorrang voor officiële vlaggen. Na een geoed gesprek met onze burgervader hebben we de "belofte" gekregen dat hij hiervan werk ging maken. Voor 11 juli 2011 zal de Vlaamse Vlag wapperen in al haar glorie aan het gemeentehuis. Afwachten of de burgemeester zijn belofte nakomt...

Dit Dossier blijven wij uiteraard opvolgen!!!

28/11/2011

N-VA Boutersem dankt het gemeentebestuur voor het plaatsen van nieuwe vlaggemasten aan het gemeentehuis. Op deze manier zal de gemeente zich eindelijk in regel stellen tot wat betrefd de regelementering aangaande de bevlagging aan officiële gebouwen.


Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is