N-VA Boutersem luistert naar u!

In oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. N-VA Boutersem kiest voor een welvarend, veilig en Vlaams Boutersem. Uw belastinggeld moet verstandig besteed worden. Daarom is het belangrijk om uw zorgen en wensen nauwkeurig in kaart te brengen. U kunt ons daarbij helpen door enkele eenvoudige vragen hieronder te beantwoorden. Er is op het einde ook wat ruimte voor eigen opmerkingen. Wij danken u voor uw medewerking. 

1. Bestuur
Geen meningHelemaal niet eensNiet eensNeutraalEensHelemaal eens
Ik vind dat ik voldoende inspraak heb in het beleid
Ik denk dat er te makkelijk geld uitgegeven wordt aan minder belangrijke dingen
Het gemeenteloket zou vaker ‘s avonds open mogen zijn
Ik vind het personeel vriendelijk en behulpzaam
Ik vind de informatie in het gemeenteblad nuttig
Op de gemeentewebsite vind ik makkelijk de informatie die ik zoek
2. Mobiliteit
Geen meningHelemaal niet eensNiet eensNeutraalEensHelemaal eens
De verkeersveiligheid kan beter in mijn buurt
Ik vind dat er voldoende aandacht is voor de zwakke weggebruikers
Er is te veel autoverkeer in mijn straat
Smalle straten waar nu veel doorgaand verkeer passeert, mogen doodlopend gemaakt worden, indien mogelijk
3. Veiligheid
Geen meningHelemaal niet eensNiet eensNeutraalEensHelemaal eens
Ik maak me zorgen over de veiligheid in mijn buurt
Ik vind de politie voldoende bereikbaar en zichtbaar
Ik ken mijn wijkagent en ik weet waar en hoe ik hem of haar kan bereiken
4. Ontspanning
Geen meningHelemaal niet eensNiet eensNeutraalEensHelemaal eens
Ik vind het aanbod aan cultuur, sport en vrije tijd voldoende
Ik heb veel contact met de buren
Openbare speeltuinen, zithoekjes… zijn een manier om het sociaal contact tussen buren te bevorderen
5. Infrastructuur
Geen meningHelemaal niet eensNiet eensNeutraalEensHelemaal eens
Ik vind de straten en voetpaden goed onderhouden
Ik vind de begraafplaatsen goed onderhouden
Ik vind dat het de monumenten goed verzorgd worden
De straatverlichting kan ’s nachts beter terug aangestoken worden
6. Wonen
Geen meningHelemaal niet eensNiet eensNeutraalEensHelemaal eens
Bebouwing in woonkernen is de toekomst
Om groene ruimte te vrijwaren mag er gerust iets hoger gebouwd worden
Betaalbaar wonen is een probleem in onze gemeente
Bij beslissingen over nieuwe verkavelingen moet er rekening worden gehouden met toegang tot openbaar vervoer