N-VA Boutersem heeft vragen bij het kostenplaatje van de nieuwe sporthal

Op 10 oktober 2012

Net voor de verkiezingen  pakte het schepencollege uit met de onthulling van de gedenkplaat voor de 1ste steenlegging. En dan vooral de SP-A fractie stond hiermee te pronken. Volgens N-VA was dit een pure verkiezingsstunt.
De echte eerste steen zal echter nog niet voor de komende tijd zijn, maar de gedenkplaat met de namen werd wel al voorgesteld gevolgd door een receptie(ook betaald met geld van de burger).

Volgens de N-VA heeft deze nieuwe sporthal ook een keerzijde. De sporthal zal ons jaarlijks ongeveer 210.000 geïndexeerde euro’s gaan kosten. Daarin zijn de kosten voor het onderhoud, de uitbating, de aanleg van toegangswegen, parking en groenverfraaiing niet inbegrepen. Alsook de meerkost voor de 400 extra funderingspalen, wegens te drassige ondergrond, is hier niet bijgerekend.

Deze funderingspalen zullen moeten gaan tot op een draagkrachtige grondlaag. Hoewel dit normaal gezien reeds bij het grondonderzoek was gebleken komt men nu af met onvoorziene meerkosten voor funderingspalen. In het verleden heeft men voor hetzelfde probleem gestaan met de bouw van de sporthal van de school en het Cultureel Centrum.
Volgens welingelichte bronnen staan er zelfs constant pompen, water weg te trekken uit de kelders van het CC, waardoor deze kelders dus niet bruikbaar zijn.

Dus de onvoorziene meerkosten zijn misschien niet helemaal “onvoorzien” geweest. Afwachten of de SP-A nog zal lopen pronken met de nieuwe sporthal wanneer het nieuwe beleid de belastingen zal moeten verhogen.

Wat N-VA Boutersem zich ook afvraagt is het feit dat de sporthal over onvoldoende neutrale zone beschikt rondom de sportterreinen. Dit maakt dat de sporthal voor een aantal zaalsporten niet geschikt is voor competitie. Als men dan toch een sporthal wilde bouwen had deze beter wat groter mogen zijn zodat er eventueel zelfs plaats was voorzien voor een tribune. Een gemiste kans volgens N-VA Boutersem.

 

Dit artikel werd net na de onthulling door N-VA naar de pers doorgestuurd. Dit om de burger erop te wijzen dat er ook nog bijkomende kosten zijn, deze kosten werden door het huidige beleid echter niet meegedeeld tijdens de onthulling?! Alsook werd dit artikel door de pers spijtig genoeg niet gepubliceerd. De vraag: Waarom niet???

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is