Eerste N-VA buurtonderzoek levert duidelijke conclusies op !

Op 15 oktober 2013

 

Omdat de N-VA afdeling van Boutersem het belangrijk vindt om ook na het afgelopen verkiezingsjaar voeling te behouden met wat er leeft bij de bevolking, hielden wij reeds enkele buurtonderzoeken. De Smisveldstraat en de Kapelstraat in Butsel/Roosbeek beten de spits af. Uit de antwoorden die wij ontvingen, vallen enkele duidelijke conclusies af te leiden omtrent wat belangrijk is voor de inwoners van deze buurt.

 

Ruim 70% van de respondenten klagen zowel het sluipverkeer, als de overdreven snelheid in de Smisveldstraat/Kapelstraat aan (deze straten worden namelijk regelmatig als sluipweg richting Kerkom of Lubbeek gebruikt, om zo de drukkere Kerkomsesteenweg en Malendries te vermijden).

Tevens wordt de veiligheid van de zwakke weggebruikers in vraag gesteld, grotendeels door de slechte staat van de fietspaden of zelfs het ontbreken hier van op vele gevaarlijke punten. Ook het aanbod qua openbaar vervoer krijgt van 85% van de respondenten een zware onvoldoende, wegens te beperkt of zelfs helemaal geen mogelijkheid tot het gebruik maken van het openbaar vervoer.

Zoals in vele andere buurten van Boutersem, verlangt men ook in de Smisveldstraat/Kapelstraat een betere aanpak ten opzichte van zwerfvuil. Onder meer de invoering van een meer democratische prijs van het containerpark, kan hierbij een oplossing bieden volgens enkele respondenten.

Tenslotte nog één zeer opvallend punt: bij de vraag of men wist wie de verantwoordelijke wijkagent voor de buurt is, kon geen enkele respondent hier een antwoord op geven. Wij stellen dan ook voor dat de gemeente dit duidelijker kenbaar maakt naar de bevolking toe, bijvoorbeeld door een vermelding van de diverse wijkagenten in de Info Boutersem of via de gemeentelijke website.

 

In de komende weken en maanden zullen wij nog dergelijke onderzoeken houden in diverse buurten van Boutersem, wij willen alvast alle respondenten hartelijk danken voor hun medewerking !!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is