De eerste stappen van N-VA Boutersem in de gemeentepolitiek

Op 2 februari 2013

Op 2 januari 2013 werden onze twee verkozenen, Greta Vanden Bempt en Stijn Van Put, officieel geïnstalleerd als gemeenteraadsleden. Zes jaar lang zullen zij vanuit de oppositie erover waken dat de nieuwe meerderheid de belangen van U, de inwoners van Boutersem, correct zal behartigen.

Tijdens deze installatievergadering werd tevens onze kandidate voor de OCMW-raad verkozen.
Sinds 7 januari vertegenwoordigd Marie Rose Barbier onze partij binnen het OCMW.

Januari werd meteen een woelige maand in politiek Boutersem. De beslissingen van de nieuwe bestuursploeg om vrijwel meteen over te gaan tot het verhogen van een aantal belastingen, deed bij de N-VA fractie de wenkbrauwen fronsen. Dat Boutersem er financieel niet al te rooskleurig voorstaat was al langer bekend. Maar door meteen te kiezen voor belastingverhoging, liet de nieuwe coalitie blijken dat de burgers zullen mogen opdraaien om dit tekort weg te werken.
Zonder duidelijke uitleg, zonder duidelijke beleidsplannen voor de toekomst, zonder besparingen aan te kondigen bij zichzelf. Volgens het schepencollege beschikt men wel over een duidelijke beleidsvisie, maar is het niet vanzelfsprekend om deze voor te stellen alvorens in de portefeuille van de burger te zitten?

Op de gemeenteraad van 31 januari stemde N-VA dan ook tegen deze belastingsverhogingen, gesteund door de andere fracties uit de oppositie. Onze fractie kijkt alvast nieuwsgierig uit naar de budget –en beleidsplannen die CD&V en S.pa binnenkort beloofden bekend te maken.

Overige voorstellen/tussenkomsten N-VA fractie op de gemeenteraad van 31 januari:

- Vraag Stijn Van Put: “Hoe groot zou het begrotingstekort in reële cijfers bedragen indien er geen belastingverhogingen plaatsvinden.”
Antwoord: Concreet valt dit op dit moment nog niet in te schatten, aangezien enkele cijfers binnen het budget nog kunnen variëren.

- Vraag Greta Vanden Bempt: “Kan een deel van de onderhoudswerken aan onverharde wegen niet uitgevoerd worden door onze eigen technische dienst i.p.v. deze uit te besteden?”
Antwoord: Wij beschikken niet over de middelen + tijd om deze werken zelf te kunnen uitvoeren.

- Voorstel Stijn Van Put: “Kunnen we vanuit de gemeenteraad, in deze financiele moeilijke tijden voor onze gemeente, niet éénmalig onze zitpenning terugstorten aan de gemeente.
Dit als symbolische actie naar onze burgers dat ook wij ons steentje wensen bij te dragen om het tekort weg te werken”

- Voorstel Greta Vanden Bempt: “Kan er iets gedaan worden aan de weg tussen de parking van de school en de school zelf, want deze ligt er door de weeromstandigheden zeer gevaarlijk bij voor de kinderen”

 

Auteur: Stijn Van Put

 

Heeft u vragen/voorstellen voor onze raadsleden? Contacteer hen vrijblijvend:

greta.vandenbempt [at] boutersem.be
stijn.vanput [at] boutersem.be
marierose.barbier [at] gmail.com

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is