Boutersem in 2014 : een jaar vol belastingen ?

Op 10 februari 2014

Op de laatste gemeenteraad van 2013 trakteerde de meerderheidspartijen de raadsleden op een waslijst aan nieuwe belastingen ter stemming. Opvallend hierbij is de bric-à-brac mentaliteit die werd toegepast bij de invoering van deze belastingen. Volgens de N-VA fractie opteert men voor makkelijk in te voeren belastingen, die weinig diversiteit vertonen naar de belastingplichtigen toe. Tevens is er van besparing op eigen werkingskosten slechts beperkt sprake en hanteert men de eenvoudigste manier om het financiële deficit van Boutersem aan te zuiveren: BELASTEN !

Is het dan allemaal slecht nieuws? Nee, dat nu ook weer niet. Positief is dat er geen nieuwe verhoging komt van de gemeentebelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing. Toegegeven echt vrolijk nieuws kunnen we dit natuurlijk niet noemen, aangezien deze belastingen nog maar net verhoogd waren begin 2013, maar kom wij zijn nu eenmaal positief ingestelde mensen.

Vervolgens het minder goede nieuws…. Jammer genoeg treft dit nieuws voornamelijk de kleine handelaars en de middenstand in Boutersem. Onder meer de belasting op bankautomaten, op drukwerk met een handelskarakter en op de uitbating van nachtwinkels, scheppen nu niet meteen een ondernemingsvriendelijk klimaat. Ook al beweren de meerderheidspartijen in hun meerjarenplanning het tegendeel, vinden wij echter bitter weinig initiatieven terug die de lokale middenstand ten goede komen.

Natuurlijk zijn wij binnen de N-VA niet blind voor de moeilijke financiële situatie van onze gemeente en begrijpen wij dat het voor meerderheidspartijen onmogelijk is om deze recht te trekken zonder de invoering van nieuwe belastingen. Wat ons echter stoort is de kwaliteit van deze belastingen en de beperkte doordachtheid die aan de dag werd gelegd bij de opmaak ervan. Had men dit wel aan de dag gelegd, hadden bepaalde belastingen kunnen vermeden worden.

Laat ons hiervoor het belastingsreglement op publiciteit met een handelskarakter als voorbeeld ter hand nemen. Hoe valt het te verklaren dat een lokale handelaar die een flyer verspreid op A5-formaat(en die amper 2gram weegt) evenveel belasting dient te betalen als de multinational die een uitgebreide reclamefolder van 24 pagina’s(en van een goede 80gram) verspreid? Deze vaststelling tart voor ons elke logische redenering. Kan deze belasting niet beter gedifferentieerd worden en dit naar het principe van ‘de grootste vervuiler betaald het meest’.
N-VA Boutersem berekende daarom enkele alternatieven en kwam al snel tot de conclusie dat men met een beetje meer doordachtheid tot een beter resultaat kan komen:

- Huidig geldende belastingreglement: 0,02 euro per exemplaar <100 gram en 0,05 euro per exemplaar <100 gram (steeds met een minimum van 40 euro).

- Mogelijk alternatief: 0,02 euro per exemplaar <20 gram; 0,04 euro per exemplaar tussen 20 en 50 gram; 0,05 euro per exemplaar tussen 50 en 100 gram; 0,10 euro per exemplaar > 100 gram (plus een vrijstelling voor lokale handelaars voor de eerste 250,00 euro)

Cijfervoorbeeld(op basis ontvangen reclamedrukwerk tussen 06/01 en 11/01)

-          Volgens huidig reglement leverde dit 1.365,60 euro aan belastingsinkomsten op.

-          Met de alternatieve formule kwamen we echter op een belastingsinkomen van
           1.991,50 euro

Het gedetailleerde cijfervoorbeeld kan u raadplegen in bijlage

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is