Waar zij rusten in vrede….

Op 21 maart 2015

http://www.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/2181/Fotoalbum_Butsel/foto_1206564828_6.jpg

“Rust in vrede”  is vaak het laatste woord alvorens men een begraafplaats verlaat. Wij wensen niet alleen  rust voor onze dierbaren, wij wensen ook dat de plaats waar zij rusten  die vrede en rust uitstraalt.

Wij leven in een tijd van verandering…en ook de manier waarop wij  voor het laatst van onze dierbaren afscheid nemen  verandert snel.

Vanuit de vroegste tijden en, voor zover bekend, bij zowat alle volkeren over heel de wereld leefde en leeft nog een verlangen naar, en dan ook de  verwachting van een voort bestaan, een leven na de dood, een belonende of vergeldende voltooiing  van  wat hier op aarde begonnen was.

Maar allen werden ze onverbiddelijk geconfronteerd met de dood en moesten ze afscheid nemen van wat hierbij hen van hun dierbaren nog bleef.

Hoe dat in nog primitieve beschavingen gebeurde tart soms elke verbeelding,

maar sterke beschavingen lieten ons dan weer vanuit een ver verleden een soms monumentale getuigenis na van zorg voor overledenen.

De kerstening  bracht in onze streken het meer algemeen gebruik de lichamen van de overledenen aan de aarde toe te vertrouwen.

Van een houten kruisje tot een eeuwigdurend monument moesten  de plaats aanduiden waar, in een hof rond de  kerk, zij bleven wachten op de verrijzenis.

Talrijk waren dan ook onze kerkhoven. De toename van de bevolking en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van de woonkernen, hadden voor gevolg  dat de begraafplaatsen, weg uit de wooncentra ,losgeweekt van de kerk,  gemeentelijke begraafplaatsen werden.

Het niet meer binden, binnen de Christelijke kerken,  van “crematie” aan de ontkenning van een verrijzenisverwachting , en een groeiende ontkerkelijking gepaard gaande met een vervagen of negeren van een verrijzenis verwachting enerzijds, met  het groeiende probleem van een plaats tekort anderzijds hebben een vrij vlugge evolutie tot gevolg van de behoeften waaraan een gemeentelijke begraafplaats moet voldoen.

Het gemeentebestuur van Boutersem draagt grote zorg voor onze begraafplaatsen maar naar de toekomst toe, met de steeds grotere toename van de bevolking, zullen er nog meer aanpassingen nodig zijn . Er zijn inwoners van onze gemeente voor wie begraafplaatsen nog ver van hun bed zijn, maar ook inwoners die, emotioneel verbonden, dagelijks  de begraafplaats bezoeken. Wat verwachten wij, in het belang van al onze medeburgers,  van een uitbreiding en aanpassing van de gemeentelijke begraafplaatsen te Butsel en te Willebringen ? (De andere traditionele kerkhoven, zijn uitdovend als begraafplaatsen en vallen hier buiten beschouwing.)

Voelen onze mensen zich daarbij betrokken  en hebben zij ook hun wensen

Vooral zij die al wat ouder zijn ? Iedereen die er belangstelling voor heeft kan bij de vertegenwoordigers van onze fractie in de gemeenteraad of in de gemeentelijke ouderenadviesraad terecht,  om hun bedenkingen en wensen  mee te delen .Maak er werk van, eens komt er een moment waarop het ook  in uw belang is wat er met onze  begraafplaatsen gebeurt.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is