Ter herinnering...

Op 15 november 2010

In augustus 2008 schreven wij samen met CD&V een brief naar minister-president Peeters over de ongerijmdheden in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).
Wij hebben het namelijk erg moeilijk met de plannen om zowat alle open ruimtes in'het hoofddorp' Boutersem vol te bouwen.
Om verschillende redenen pleiten we immers eerst voor het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied Roosbeek.

 

En we kregen gelijk van de minister-president! Concreet betekend dit dat het woonuitbreidingsgebied in Roosbeek kan bebouwd worden op voorwaarde dat het eigendom is van een sociale woonorganisatie.

Het Gemeentebestuur wil echter het sociaal woonbeleid concentreren tussen de Eksterstraat en de Martelarenstraat. En dit tegen de wil van protesterende buurtbewoners in. De N-VA is het absoluut oneens met de visie van het gemeentebestuur.

Meer nog, N-VA Boutersem dringt erop aan dat het gemeentebestuur onderhandelingen opstart met een sociale woon- en bouwmaatschappij om het woonuitbreidingsgebied Roosbeek aan te snijden en om Roosbeek-centrum verder te ontwikkelen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is